Catcat 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Catcat 250EC

  • Hoạt chất: Propiconazole (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược HAI
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn, lem lép hạt/ lúa