Caster 630WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Caster 630WP

Caster 630WP

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/kg + Imidacloprid 100g/kg + Lambda- cyhalothrin 30g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa; rệp sáp, mọt đục cành/ cà phê