Carzenthai 50 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Carzenthai 50 SC

Carzenthai 50 SC

  • Hoạt chất: Carbendazim (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Sinh học NN Hai Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Thán thư/ vải