Cartaprone 5 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cartaprone 5 EC

Cartaprone 5 EC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu xanh/ lạc