Carphosate 16 SL, 41SL, 480SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Carphosate 16 SL, 41SL, 480SL

Carphosate 16 SL, 41SL, 480SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM – DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    16SL: cỏ/ sầu riêng, cà phê, vùng đất không trồng trọt 41SL: cỏ/ chôm chôm, cao su, vùng đất không trồng trọt 480SL: cỏ/ cao su, cà phê