Carbatoc 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Carbatoc 50EC

Carbatoc 50EC

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 25g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa