Caranygold 120EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Caranygold 120EC

Caranygold 120EC

  • Hoạt chất: Beta-cypermethrin 50g/l + Emamectin benzoate 10g/l + Lufenuron 60g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa