Caral 95 SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Caral 95 SP

  • Hoạt chất: Cartap (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa