Caradan 5 GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Caradan 5 GR

Caradan 5 GR

  • Hoạt chất: Dimethoate 3 % + Fenobucarb 2%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ/ lúa, sâu đục thân/ mía, ấu trùng ve sầu/ cà phê