Car.td 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Car.td 500SC

  • Hoạt chất: Carbendazim (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thanh Điền
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt, khô vằn/lúa; đốm lá/ lạc; thán thư/ xoài