Car pro 1.8EC, 3.6EC, 5.4 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Car pro 1.8EC, 3.6EC, 5.4 EC

Car pro 1.8EC, 3.6EC, 5.4 EC

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Bốn Đúng
  • Đối tượng phòng trừ:

    1.8EC: sâu xanh da láng/ đậu tương; nhện gié/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu 3.6 EC: sâu cuốn lá/ lúa; sâu xanh/ cải xanh; dòi đuc lá/cà chua 5.4EC: sâu cuốn lá/ lúa; sâu đục quả/ đậu tương; nhện đỏ/ cam