Captivan 400WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Captivan 400WP

Captivan 400WP

  • Hoạt chất: Bismerthiazol 200g/kg + Oxolinic acid 200g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa