Captain 350SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Captain 350SC

Captain 350SC

  • Hoạt chất: Indoxacarb 150g/l + Tebufenozide 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa