Cáo sa mạc 700EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cáo sa mạc 700EC

Cáo sa mạc 700EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Cánh Đồng Việt.VN
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục bẹ/ lúa, rệp sáp/cà phê