Canup 480SL, 600SL, 360SL, 757SG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Canup 480SL, 600SL, 360SL, 757SG

Canup 480SL, 600SL, 360SL, 757SG

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Ánh Dương
  • Đối tượng phòng trừ:

    480SL: Cỏ/ cà phê, đất không trồng trọt 360SL, 757SG, 600SL: Cỏ/đất không trồng trọt