Cantosate 480SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Cantosate 480SC

Cantosate 480SC

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ đất không trồng trọt