Cantanil 550 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Cantanil 550 EC

Cantanil 550 EC

  • Hoạt chất: Butachlor 275g/l + Propanil 275g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM – DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa