Canoda 15WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Canoda 15WG

  • Hoạt chất: Ethoxysulfuron (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Minh Long
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng