Canazole super 320EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Canazole super 320EC

Canazole super 320EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 170g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TST Cần Thơ
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, vàng lá/ lúa; rỉ sắt/ cà phê