Camilo 150SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Camilo 150SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 50g/l + Hexaconazole 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt, khô vằn, vàng lá chín sớm, đốm nâu/lúa; nấm hồng, vàng rụng lá/ cao su; rỉ sắt, nấm hồng/cà phê; thán thư/xoài, phấn trắng/cao su