Camel 860WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Camel 860WP

  • Hoạt chất: Hexaconazole 30g/kg + Isoprothiolane 420g/kg + Tricyclazole 410g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Đức
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa