Calox 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Calox 250SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Hexaconazole 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Ngọc Yến
  • Đối tượng phòng trừ:

    Vàng rụng lá/ cao su