Callihex 5SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Callihex 5SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn, vàng lá/ lúa; đốm lá/ lạc; thán thư/ điều; rỉ sắt/ đậu tương, cà phê