Calitoc 75EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Calitoc 75EC

Calitoc 75EC

  • Hoạt chất: Abamectin 15 g/l + Fipronil 45 g/l + Lambda- cyhalothrin 15g/l
  • Tổ chức đăng ký: Cali – Parimex. Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa