Calisuper 4.5ME, 5.5WP, 26WG, 41ME, 52WG, 71WG, 126WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Calisuper 4.5ME, 5.5WP, 26WG, 41ME, 52WG, 71WG, 126WG

Calisuper 4.5ME, 5.5WP, 26WG, 41ME, 52WG, 71WG, 126WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    4.5ME, 5.5WP, 41ME, 52WG, 71WG, 126WG: sâu cuốn lá/ lúa26WG: sâu đục thân/ lúa