Calira 555WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Calira 555WP

Calira 555WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 150g/kg + Buprofezin 255g/kg + Imidacloprid 150g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa