Calaris Xtra® 275SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Calaris Xtra® 275SC

Calaris Xtra® 275SC

  • Hoạt chất: Atrazine 250g/l + Mesotrione 25g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ ngô