Cadre 240 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Cadre 240 SL

Cadre 240 SL

  • Hoạt chất: Imazapic (min 96.9%)
  • Tổ chức đăng ký: BASF Vietnam Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ mía, lạc, lúa gieo thẳng