Cadicone 95EC, 200EC, 400EC, 450WP, 560EC, 660EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cadicone 95EC, 200EC, 400EC, 450WP, 560EC, 660EC

Cadicone 95EC, 200EC, 400EC, 450WP, 560EC, 660EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 45g/l (100g/l), (200g/l), (400g/kg), (500g/l), (600g/l) + Cypermethrin 50g/l (100g/l), (200g/l), (50g/kg), (60g/l), (60g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    95EC: Bọ trĩ/ lúa200EC, 400EC: Sâu cuốn lá/ lúa560EC, 450WP: Sâu đục thân/ lúa660EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa