Cacpenjin 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Cacpenjin 600WP

Cacpenjin 600WP

  • Hoạt chất: Carbendazim 500g/kg + Sulfur 100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/lúa