Cabatox 600EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cabatox 600EC

Cabatox 600EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Permethrin 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ, nhện gié/lúa