Cabala 150EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cabala 150EC

Cabala 150EC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 100g/l + Emamectin benzoate 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Mùa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa