By 90 40 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

By 90 40 EC

  • Hoạt chất: Dimethoate (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ xít/ lúa