Butoxim 5GR, 60EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Butoxim 5GR, 60EC

Butoxim 5GR, 60EC

  • Hoạt chất: Butachlor (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa, cỏ/ lúa gieo thẳng