Butapro 550EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Butapro 550EC

Butapro 550EC

  • Hoạt chất: Butachlor 275g/l + Propanil 275g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ lúa gieo thẳng