Butanil 55 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Butanil 55 EC

Butanil 55 EC

  • Hoạt chất: Butachlor 275g/l + Propanil 275g/l
  • Tổ chức đăng ký: Sinochem International (Oversea) Pte Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa