Butafit 320EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Butafit 320EC

Butafit 320EC

  • Hoạt chất: Butachlor 320g/l + chất an toàn Fenclorim 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Trường Thịnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ lúa gieo thẳng