Bushusa 330EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Bushusa 330EC

Bushusa 330EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 300g/l + Ethoxysulfuron 30g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp Asean Gold
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng