Bush 700WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bush 700WG

  • Hoạt chất: Buprofezin (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa