Burn-co 60EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Burn-co 60EC

Burn-co 60EC

  • Hoạt chất: Butachlor 600g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Việt Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/lúa gieo thẳng