Bumrosai 555SE, 650WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bumrosai 555SE, 650WP

Bumrosai 555SE, 650WP

  • Hoạt chất: Propiconazole 55 g/l, (100g/kg) + Tricyclazole 500g/l, (550g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa