Bump gold 40SE, 40WP, 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bump gold 40SE, 40WP, 80WP

Bump gold 40SE, 40WP, 80WP

  • Hoạt chất: Difenoconazole 75g/l (75g/kg), (15%) + Isoprothiolane 125g/l (125g/kg), (25%) + Tricyclazole 200g/l (200g/kg), (40%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    40SE: Đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá/ lúa 40WP, 80WP: Đạo ôn, lem lép hạt/ lúa