Bulny 850WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bulny 850WP

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 320g/kg + Tricyclazole 530g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa