Bulky 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bulky 800WP

  • Hoạt chất: Thiophanate-methyl 300g/kg + Tricyclazole 500g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP CN Hóa chất Nhật Bản Kasuta
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa