Bugergold 66.88EW, 168SC, 200WP, 450SG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bugergold 66.88EW, 168SC, 200WP, 450SG

Bugergold 66.88EW, 168SC, 200WP, 450SG

  • Hoạt chất: Fipronil 50g/l (38g/l) (100g/kg) (450g/kg) + Indoxacarb 16.88g/l (130g/l) (100g/kg), (50g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa