Bsimsu 75 WG, 555SC, 880WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bsimsu 75 WG, 555SC, 880WP

Bsimsu 75 WG, 555SC, 880WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa