Brimgold 200WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Brimgold 200WP

Brimgold 200WP

  • Hoạt chất: Dinotefuran 50g/kg + Imidacloprid 150g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa, rệp sáp bột hồng/sắn