BrightStar 25 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

BrightStar 25 SC

  • Hoạt chất: Paclobutrazol (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
  • Đối tượng phòng trừ:

    điều hòa sinh trưởng/ lúa