Bralic-Tỏi Tỏi 1.25SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bralic-Tỏi Tỏi 1.25SL

Bralic-Tỏi Tỏi 1.25SL

  • Hoạt chất: Garlic juice
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ phấn/ cà chua