Bpsaco 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Bpsaco 500EC

Bpsaco 500EC

  • Hoạt chất: Acetochlor (min 93.3%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Bình Phương
  • Đối tượng phòng trừ:

    Có/ lạc